CategoriesYazılar

İnternetden oy verme sağlansın

İnternetden oy verme sağlansın

Seçim oy kullanma sırasında Virüs tedbiri maske mesafe yok gerginlik tartışma var baskı yapan gurup var


Almanya seçim sandığı kurulmasına izin vermedi!


Sadece Türkiye konsolosluğunda sandık kurulup oy verilebildi.


Yüksek seçim kurulu web sitesinde yurtiçi yurtdışı oy kullanma sayfası yapmalı, dış ve iç güçlerin seçimi manüple etmesinin önüne geçmek sağlanabilir.


Seçmenin cep telefonuna giden bir seçmen bilgileri no ve doğrulama tek kullanımlık kodu oy ver kişiye özel linki ile tek ve doğru oy kullanması sağlanır, (Banka Eticaret sitelerindeki doğrulama gibi) bu sistem hem oyları sandığa yansıtacak hemde sandığın sayılmasını kolaylaştırıp sandık seçim görevlilerini rahatlatacaktır.

İnternetden oy verme sağlanması virüs yayılımı kavga baskı sahtekarlıkları da uzun yol masraflarını da önleyecektir

CategoriesYazılar

Hangi İttifak, Finans Mağduru, Erdoğan Giderse Ne Olacak

Hangi İttifak, Finans Mağduru, Erdoğan Giderse Ne Olacak

Erdoğan’ın yaptığı ilkler

Atom santrali ülkede enerji ihtiyacının yüzde onunu üretecek

Dünyada en çok uçuş gerçekleştiren 3. hava limanı ve THY

Depremde yıkılmayan Toki evleri ve yeni yapıların teslimi

Boğaz altından geçen tüpgeçit Marmaray

Adana büyük köprüsü

Çanakkale boğazı köprüsü

Osmangazi Marmara Denizi köprüsü

Yusufeli barajı Dünyada en yükseklerden

İzmir İstanbul otoban yolunun kısaltılması

Nisibi Köprüsü

Bolu ve Zigana dağları tüneli ve ülkede toplam 480 tünel

IMF borçlanmasını bitirmesi

İnsansız ve insanlı uçak helikopter Siha deniz ve kara araçları tankları üretmesi

Edevlet sitesi ile vatandaşın her işini evinden yapabilmesi

Petrol gaz arama dev gemileri alması arama yapması ve ürün çıkarması

Uçak gemisi ve savaş gemileri kısa ve uzun menzilli akıllı füzeler üretmesi

Piyade tüfekleri üretimi

Enflasyon üzerinde işci memur emekliye maaş artışı gerçekleştirmesi

Petrol üretimi yapması

Sınır ötesi operasyonla güçlü devletleri yenilgiye uğratması

Elektronik Çip üretimi

Akıllı otomobil üretimi

Elektrikli otomobil bataryası üretimi

Uzay çalışmaları kendi ürettikleri uyduları göndermeleri

Teknoloji festivali Teknofes her yıl artan katılımla üretimi teşvik ediyor

Müstemleke olmaktan çıkarması bağımsızlaşması

Ayasofya cami’nin açılması

Başkanı halka seçtirerek devlet yönetiminde hız ve istikrar sağlaması

Halkın şikayet ve sorunlarını internetten yazarak ulaştırabilecekleri çözüm bulunmasına yarayan Cimer sistemini çalıştırmaktadır

Erdoğan Giderse: 300 Milyar dolar değil 3 milyon doları zor IMF den verecekler karşılığında da yukarda sayılan önemli işleri kapatmasını sağlayacaklar, aldıkları borc parasını yakınlarıyla yiyecekler bankalarıda hortumlayacaklar.

Seçim oy kullanma sırasında Virüs tedbiri maske mesafe yok gerginlik tartışma var baskı yapan gurup var

Almanya seçim sandığı kurulmasına izin vermedi!

Sadece Türkiye konsolosluğunda sandık kurulup oy verilebildi.

Yüksek seçim kurulu web sitesinde yurtiçi yurtdışı oy kullanma sayfası yapmalı, dış ve iç güçlerin seçimi manüple etmesinin önüne geçmek sağlanabilir.

Seçmenin cep telefonuna giden bir seçmen bilgileri no ve doğrulama tek kullanımlık kodu oy ver kişiye özel linki ile tek ve doğru oy kullanması sağlanır, (Banka Eticaret sitelerindeki doğrulama gibi) bu sistem hem oyları sandığa yansıtacak hemde sandığın sayılmasını kolaylaştırıp sandık seçim görevlilerini rahatlatacaktır. İnternetden oy verme sağlanması virüs yayılımı kavga baskı sahtekarlıkları da uzun yol masraflarını da önleyecektir

CategoriesYazılar

İHLAS FİNANS ÖDEMEDİ

İHLAS FİNANS ÖDEMEDİ

23 yılı bulan ihlas finans borçunu bekletmeye devam etti. Alacağımızı alamadık 7LS olarak bizde alacaklıyız. Devlet millet hiç bir şey yapamadı yüzlerce diğer mağdurlarda alamadı. Temlik anlaşma ile borcu devrettikleri şirketlerde ödemedi. Enver Ören varisi Mücahit Ören borcunu ödemedi ödemiyor, ödemeyecek.

İslamiyet de bu sahtekarlığa izin yok, kar zarar anlaşması iddia edilerek, zarar ettik paralara çöktük anlayışı, buna Allahın rızası yoktur, dini istismar etmektir, dini duygularını kullanarak dolandırmaktır, biz dolandırıldık, bilerek zarar gösterip ödemeden kaçındılar, ödemediler ödemeyecekler. Kendileri lüx içinde yaşıyorlar. Başka yatırımlarla ticari hataya devam ediyorlar. Buna devletin adaletin yargının göz yumması da sorundur acizliktir.

İhlas ile FETÖ Amerikan kardeşidir

IHLAS FINANCE DID NOT PAY

ihlas finance has not paid its debt to us for 23 years. We didn’t get what we were going to get, we are also creditors as 7LS. The state could not do anything, the nation could not take in hundreds of other victims. The companies to which they transferred the debt with the assignment agreement also did not pay. Paid paid the debt of Enver Ören’s end Mujahid Ören did not pay, will not pay.

In Islam, this fraud is not allowed. paying paid damages in finance, claiming a profit and loss agreement, we have caused losses, we have stolen money, there is no consent of Allah to this, it is to abuse religion, to cheat using religious feelings, we have been cheated, they deliberately avoided paying damages, they did not pay, they will not pay. They live in luxury themselves. They continue the commercial mistake with other investments. The fact that the state justice and the judiciary turn a blind eye to this is also a problem of incapacity.

CategoriesYazılar

Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları

Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları 2023

SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE (10.10.2020 ve 09.09.2021 Değişiklikleri İşlenmiş)

Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları
Genel hükümler
MADDE 11- (1) Sağlık raporu; Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık
tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında
çalışan hekim/uzman hekimlerince düzenlenebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığınca verilen eğitim sonrasında sürücü belgesi alacak personelin
sağlık raporları kendi kurum hekimliklerince düzenlenebilir.
(2) Sürücü belgesi sınıfları aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır;
a) Birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları,
b) İkinci grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları.
Raporların düzenlenmesine ve formatına ilişkin açıklamalar
MADDE 12- (1) Sağlık raporu şablonu Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından
ortaklaşa olarak düzenlenerek yayımlanmıştır. Ek-7 Sağlık Rapor Formatı’ na uygun olarak
tanzim edilir.
(2) e-Rapor sisteminde düzenlenen raporlarda fotoğraf bulunma zorunluluğu aranmaz.
Sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları birinci kısım
MADDE 13- (1) Sürücü/sürücü adayının kimlik bilgilerinin olduğu kısımdır.
Sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları ikinci kısım
MADDE 14- (1) Sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri veya özel sağlık kuruluşlarında
görevli pratisyen/aile hekimi tarafından doldurulacak kısımdır.
(2) Hekimler tarafından raporda yer alan sürücü belgesi sınıf ve grupları kesinlikle
belirtilmez.
(3) “Sürücü olabilir” kutucuğu işaretlenmiş ise karar kısmının doldurulması zorunlu
değildir.
(4) Pratisyen hekim/aile hekimi tarafından kod tablosunda belirtilen kod numaralarından
yalnızca gözlük (01.01), gözlük veya kontakt lensle (01.06) kod numaraları kullanılabilir.
Sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları üçüncü kısım
MADDE 15- (1) Sağlık tesisleri/özel sağlık kuruluşlarında görevli ilgili uzman
hekim/uzman hekimler tarafından doldurulacak kısımdır.
(2) Kutucuklardan sadece bir tanesi işaretlenebilir. Sürücü belgesi sınıfları kesinlikle
belirtilmez.
(3) Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişiler için “2. Grup sürücü olur.” kutucuğu
işaretlenmelidir. 2’nci gruptaki sınıflar, 1’inci grup sınıfları kapsamaktadır.
(4) 2’nci grup sürücü olmasında engel bulunmayan durumlar dışında sağlık sorunu
bulunanlar için “1.Grup sürücü olur.” kutucuğu işaretlenmeli ve kod tablosundan Tabipler
Tarafından Kullanılacak Kodlar başlığında uygun kodlar raporda belirtilmelidir.
7
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
(5) Uzman hekim/hekimlerce sürücü/sürücü adayının özel tertibatlı araç kullanmasına
karar verilmesi halinde hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği ve kod tablosunda belirtilen kodlar
yazılmadan “Komisyona sevk” kutucuğu işaretlenerek il/ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde
kurulan komisyona gönderilir. (20/10/2020/4959 Yürürlük: 20/10/2020) Komisyona sevk
edilen kişiler en geç 30 (otuz) gün içinde komisyona başvurmak zorundadır.
(6) “Sürücü olamaz” kutucuğu işaretlenip sürücü olamaz kararı verilen raporlar, il/ilçe
sağlık müdürlüğündeki komisyona sevk edilemez. Bu karara kişilerin itirazı halinde Yönerge’
nin 38’inci maddesi Sürücü/Sürücü Adayı Raporlarına İtiraz başlığına göre işlem tesis edilir.
(7) Üçüncü kısım birden fazla uzman hekim tarafından doldurulacaksa ortak kullanılır.
Birden fazla uzman hekim tarafından rapor düzenlendiğinde her uzman hekim, kendi uzmanlık
alanına göre sürücü/sürücü adayının sürücü belgesi alıp alamayacağını raporda belirtir.
(8) Üçüncü kısımda uzman hekimler, sadece kod tablosundaki “Tabipler tarafından
kullanılacak kodlar” başlığı altında yer alan kodları kullanabilir. Kod Tablosundaki Komisyon
tarafından kullanılabilecek kodları kullanamazlar. (Örneğin: 10.02. Otomatik Vites vb.) Ancak
Göz Hastalıkları Uzman hekimleri monoküler bozukluğu bulunan kişiler için 42.01, 42.03,
42.05, 42.06 kodlarını kullanarak sürücü sağlık raporu düzenleyebilirler. Bu kişilerin
komisyona sevki zorunlu değildir.
(9) Kontrol süreleri kod tablosuna uygun olarak belirtilir. Belirli süreler için öngörülmüş
olan kontrol muayeneleri ilgili uzman hekim/hekimler tarafından yapılır ve karar raporun III.
Kısmındaki sürücü kısıtları kısmına yazılır.
Sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları dördüncü kısım
MADDE 16- (1) Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumda il/ilçe sağlık
müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından doldurulacak kısımdır.
(2) İl sağlık müdürü veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin
başkanlığında Ortopedi ve Travmatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nöroloji uzmanları ve
valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir
makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile
hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. İhtiyaç
duyulması halinde komisyona İç Hastalıkları, Ruh Sağlığı Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz
uzman hekimleri ve elektrik mühendisi dâhil edilir. Komisyon sürücü/sürücü adayının özel
tertibat olmaksızın araç kullanabileceğine veya sürücü olamayacağına karar verebilir.
Komisyon aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığını kontrol
edebilir.
(3) Komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kodlarının, engellilik sağlık kurulu
raporunda belirtilen engel durumu ile uyumlu olması gerekir.
(4) Komisyon tarafından kişinin özel tertibat olmaksızın araç kullanabileceğine karar
verilmesi halinde rapora “özel tertibat olmadan araç kullanabilir.” ibaresi yazılır, hangi sınıf
sürücü belgesi alabileceği belirtilerek rapor tanzim edilir.
(5) Komisyon otomatik vitesli araçları başkaca hareket ettirici tertibat olmaksızın
kullanabilecek kişiler için 10.02 otomatik vites kodunu rapora yazar. Bu durumda komisyonun
10.02 otomatik vites kodundan başka bir özel tertibat kodunu rapora eklemesi zorunlu değildir.
Ancak komisyon uygun görmesi halinde bu kişiler için kod tablosunda kısıt kodu belirleyebilir.
(6) Komisyon başvuru olması halinde en az ayda bir kere toplanır. Komisyon kararları
oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliğinde halinde komisyon başkanının kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanır.
(7) Sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosu İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenmiş olup Ek-8’ de yer almaktadır. 1’den 100’e kadar
olan kod numaraları Avrupa Birliği Mevzuatındaki şekliyle, 100 ve üzerindeki kod numaraları
ise sadece ülkemizde kullanılacak yerel kod numaralarıdır.
8
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
(8) Rapor talep eden kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formunu e-Devlet üzerinden
dolduracaktır. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir.
Pratisyen hekimin/aile hekiminin gerekli görmesi halinde 18 yaşından küçükler için veli ya da
vasisi tarafından beyan formu manuel yazılı olarak doldurulur. Pratisyen hekim/aile hekimi
tarafından beyan formu incelenerek sürücü/sürücü adayının muayenesini yapar, muayene
bulgusuna göre sağlık raporunun II. Kısmını doldurup sağlık raporunu tanzim ederek kişiye
teslim eder. Başvurun kişiler muayene edildikten sonra kişilerin beyan ettiği ya da fizik
muayene ile saptanan hastalık veya rahatsızlıkların ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi
durumunda kişiler ilgili uzman hekime/hekimlere sevk edilir.
Diğer hususlar
MADDE 17- (1) Sürücünün /sürücü adayının ilk muayenesi genel muayene yapmaya
yönelik tıbbi donanım ve araç-gereçleri bulunduran uzman hekimler tarafından da yapılabilir.
Bu durumda raporların ikinci kısmı veya sadece üçüncü kısmı doldurularak düzenlenen
raporlarda pratisyen hekim/aile hekimi (aile hekimliği uzmanı dâhil) imzasının bulunması şartı
aranmaz.
(2) Sürücü belgesine sahip herhangi bir kişinin sağlık muayeneleri esnasında sürücü
belgesinin geçici süreyle geri alınmasını gerektiren ve bildirim yükümlüğü olan durumlarda
kişiye ait kimlik bilgileri ve hastalığın tanısı hekimin görevli olduğu kurum/özel sağlık kuruluşu
tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne/İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilir.
(3) Sürücü/sürücü adayının motorlu bir aracı kullanmak için gerekli olan yeterli görme
keskinliğine sahip olduğundan emin olunması için uygun değerlendirme yapılır. Kişilerin
görme keskinliğinin yetersiz olduğuna ve/veya göze ait hastalığa dair şüphe söz konusu
olduğunda, uzman hekim tarafından muayene edilir. Sürücü/sürücü adaylarından iki gözü de
gören ve beyan formunda belirtilen renk körlüğü, gece körlüğü (tavukkarası), göz kapağında
düşme, çift görme veya şaşılık, blefarospazm, katarakt, afaki veya progresif göz hastalığı
bulunmayan kişilerin pratisyen hekim/aile hekimi tarafından görme keskinliği yönünden
mezkûr hüküm kapsamında muayenesi yapılır. Göz muayenesinde gözlükle görme
keskinliğinin sağlanması halinde “gözlük kullanmak kaydıyla” sürücü belgesi alabileceğine
dair sağlık raporu düzenlenir. Pratisyen hekim/aile hekimi tarafından kod tablosunda belirtilen
kod numaralarından yalnızca gözlük (01.01), gözlük veya kontakt lensle (01.06) kod numaraları
kullanılabilir. Mezkûr hüküm kapsamında görme keskinliğine karar verilememesi veya
yukarıda belirtilen durum/durumların olması halinde sürücü/sürücü adayı, göz muayenesi
yönünden değerlendirilmek üzere göz hastalıkları uzmanına sevk edilir.
(4) Sürücü Adayı ve Sürücü Sağlık Raporları sadece sürücü belgesi alınabilmesi amacıyla
kullanılır.

Sürücü Sağlık raporları kaç yıl geçerlidir?

SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGENİN 42. maddesi 2. bendi “Sağlık kurulu raporlarında hekimlerce veya ilgili mevzuatında aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda raporlar 2 (iki) yıl geçerlidir.” hükmündedir. Tek hekim ve 2 ve 3 ve üzeri hekimlerin raporları’da 2 yıl geçerlidir.

4 BRANŞ TEK HEKİM ALINMIŞ RAPORDAKİ GENEL AÇIKLAMALAR:

e-Rapor Sistemi Üzerinde düzenlenen raporlarda fotoğraf bulunma zorunluluğu yoktur.

Raporda kişinin daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse bu rapor düzenlendiği tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle geçerlidir.

“Komisyona Sevk” Kararı verilen raporlarda, raporun alındığı hastanenin bulunduğu il’in İl SağlıkMüdürlüğüne rapor tarihinden itibaren 30 gün içerisinde komisyon
başvurusunda bulunulmalıdır.

Raporlara itiraz, rapor tarihinden itibaren 30 gün içerisinde raporun alındığı il’in il sağlıkMüdürlüğüne yapılmalıdır. Uzman Hekimlerin “Komisyona Sevk” Kararına itiraz
edilemez.

Raporun III. Kısmına itiraz sonrasında Hakem Hastaneye sevkedilen ve bu hastanede raporunun kararı “Komisyona Sevk” çıkan kişiler, İtirazın oluşturulduğu İl Sağlık
Müdürlüğüne 30 gün içerisinde Komisyon başvurusu oluşturmalıdır.

Belirtilen süreler içerisinde başvuru yapılmaması durumunda 2 yıl içerisinde tekrar rapor başvurusunda bulunulamayacaktır.
Sürücünün /sürücü adayının ilkmuayenesi genel muayene yapmaya yöneliktıbbi donanım ve araç-gereçleri bulunduran uzman hekimler tarafından da yapılabilecekolup raporların
II. Kısmı veya sadece III. Kısmı doldurularakdüzenlenen raporlarda pratisyen hekim/aile hekimi (aile hekimliği uzmanı dahil) imzasının bulunması şartı aranmayacaktır.
Raporda kişinin daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse bu rapor düzenlendiği tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle geçerlidir.

Bazı yayınlarda tek hekim rapor süresi 1 yıl yazıyor.

Sürücü raporlarına itiraz


MADDE 38- (1) Raporlara; adına rapor düzenlenen kişi, velisi, vasisi veya raporu
isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. Rapora itiraz, raporun verildiği sağlık hizmet
sunucusunun bulunduğu ya da adına rapor düzenlenen kişinin ikametgâhının bulunduğu ilin il
sağlık müdürlüğüne yapılır.
(2) Aile hekimleri muayene neticesinde sürücülüğe engel hali tespit edilen veya hakkında
karar verilemeyen sürücü/sürücü adayını ilgili uzman tabip/tabiplere gönderebilir. Aile
hekimlerinin bu kararına itiraz edilemez.
(3) (20/10/2020/4959 Yürürlük: 20/10/2020) Raporun 3’üncü kısmına itiraz halinde il
sağlık müdürlüğü kişiyi, raporun olumsuz olmasına neden olan tek branş olması durumunda
ilgili branştan üç uzmanın bulunduğu, raporun olumsuz olmasına neden olan birden fazla branş
olması durumunda ilgili branşlarda birer uzmanın bulunduğu Yönerge eki Ek-12 Hakem
Hastane Listesinde yer alan aynı veya üst roldeki en yakın sağlık hizmet sunucusuna sevk eder.
Tek branş kararlarına itirazda o branştan üç hekimin katılımı ile birden fazla branş kararlarına
itirazda ise itiraz edilen branşlardan en az birer hekimin yer aldığı en az beş uzman hekimin
katılımı ile oluşturulan sağlık kurulunca karar verilir.
(4) Raporun 3’üncü kısmında uzman hekim/hekimlerin “komisyona sevk” kararlarına
itiraz edilemez.
(5) İtiraza konu sürücü raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda Yönerge eki Ek12 Hakem Hastane Listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en
yakın hastaneye sevk edilir.
(6) İlk sağlık kurulu raporu ile itiraz sonrasında tayin edilen hakem hastanece düzenlenen
ikinci sağlık raporu arasında çelişki olması halinde; Ek-13 Bölge Hakem Hastaneler Listesi’nde
yer alan, itiraza konu ilgili branş/branşların eğitim kliniğinin bulunduğu en yakın hastanelerden
birine, il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Bölge hakem hastanesince verilen karar kesin
olup kişinin bu karara itiraz hakkı yoktur.
(7) Özel tertibatlı motorlu araç kullanması gerekli görülen kişiler için özel tertibat kod
numarası ile hangi sınıf sürücü belgesinin alınabileceğine karar veren il/ilçe sağlık müdürlüğü
bünyesinde oluşturulan komisyon kararlarına (Rapor IV. Kısım) itirazlar için; en yakın il sağlık
müdürlüğüne kişi sevk edilir. Sevk edilen il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan
komisyon kararı ile ilk komisyon kararı aynı yönde ise karar kesinleşir.
(8) Kararlar arası çelişki olması halinde, Marmara Bölgesi için İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü, Ege Bölgesinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesinde Ankara İl
Sağlık Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesinde
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü,
Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, hakem olarak tayin edilmiştir. Hakem
tayin edilmiş il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon kararları kesindir, itiraz
edilemez. Bölge hakem il sağlık müdürlüklerine sevkler son komisyon kararının verildiği ilin
il sağlık müdürlüğünce yapılır.
15
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
(9) (20/10/2020/4959 Yürürlük: 20/10/2020) Hakem tayin edilen il sağlık müdürlükleri
bünyesinde oluşturulan komisyonun ilk başvuru yapılan komisyon olması ve bu komisyon
kararına itiraz edilmesi halinde, kişi öncelikle en yakın il sağlık müdürlüğüne sevk edilir. Sevk
edilen il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon kararı ile ilk komisyon kararı aynı
yönde ise karar kesinleşir. Kararlar arası çelişki olması halinde kişi diğer bölgedeki hakem
olarak belirlenmiş il sağlık müdürlüğüne gönderilir. Hakem tayin edilmiş il sağlık müdürlüğü
bünyesinde oluşturulan komisyon kararları kesindir, itiraz edilemez.
(10) Yazım hataları, imza eksikliği, doldurulması gereken alanların doldurulmaması, kişi
bilgilerinin hatalı olması gibi (karar hükmü hariç) eksikliklerin veya usul hatalarının bulunduğu
durumlarda, raporu talep eden kişi veya kurum tarafından raporu tanzim eden sağlık hizmet
sunucusuna, rapor iade edilir. İlgili sağlık hizmet sunucusu, rapor iadesinin nedenlerini (karar
hükmü hariç) değerlendirir, bir yanlışlık yapıldığını tespit ederse gereken düzeltmeyi yapar. Bu durumlar rapora itiraza ilişkin başvuru sayısına dâhil edilmez.

İtiraz sonrası alınan Raporda kişinin daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse bu rapor düzenlendiği tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle
geçerlidir. (Yeni sürücü belgesi alacak veya sürücü belgesini yenileyecek için 2 yıl sağlık raporunun geçerlilik süresi vardır) 11 2023

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

CategoriesYazılar

Başka sitelerdeki iş ücretleri güncel değil

Başka sitelerdeki iş ücretleri güncel değil

Tarih 01 2023  Bazı sitelerdeki kolayoto com gibi siteler bize ait olan lastik takma rot balans servisi ve sair yazan tüm iş ücretleri güncel değildi güncellemeye imkan vermiyordu 5 yıl geride girdiğimiz fiyat rakamları sayfalarında duruyordu, rakamlar küçük düşük görünüyor sizler oraya bakıp gerçekte lastiği taktıracağınızda o fiyata olduğunu sanmayın, bunlara eposta whatsapp hatlarından ulaştık durumu anlattık kullanıcı girişimizi sağlayın işlerimizi ve fiyatlarını gerçeği ile güncelleyelim dedik karşımızdaki kişi maval okudubir kaç yıl daha bekledim ve tamamen hesabımı sildirdim, fakat diğer servis firmalarınınki de güncel değil. Siz lastiğinizi almadan önce bizden talep edin biz uyguna temin ederiz.

 

Sattığı lastikleri güncelliyor ucuz lastik bulamıyorsun ama kendi takmıyor Türkiye’deki binlerce lastik firmasına ucuz bedava 5 yıllık duran fiyatlara takmasını sağlamak için emekçileri bedavaya kullanmak için bunu yapıyor, bu olmaz zaten lastiği oradan alan 5 yıl önceki fiyata aldanıp seçtiği takma servisine gidiyor iş bitiminde güncel yüksek rakam alınıyor doğal olarak ama bu müşterilerin şikayetine konu oluyor bu tür mağduriyet yorumlarını işletme yorumlarında gördük. Müşteri güncel rakamdan işcilik ödersem kaliteli avrupa makinalarla çalışana giderdim dürüst gerçek fiyatı sayfasına yazana veya söyleyene yaptırırdım diyor ama iş işden geçmiş oluyor, piyasadaki takma servislerinin çoğu kalitesiz makinalarla çalışmakta lastiğe janta zarar verebilmektedir balansı tutturamamaktadır. Halen binlerce oradaki kayıtlı servis firmasında durum aynı 5 yıl önceki fiyatlar görünmeye devam ediyor aldanmayın.

Başka bazı firmaların da web sitelerinde yazan ücretlerinde güncel olmadığını ucuz yazıldığını tesbit ettim. Güncel olmasın düşük fiyat daha iyi derseniz, zaten yere gittiğinizde size yüksek fiyat çıkarıyorlar bununla ya iş bitiminde şok oluyorsunuz ucuz zannederken yüksek fiyatı istemeden bilmeden zorla ödetiyorlar yada sorarsanız yeni güncel yüksek fiyatı duyunca boşa gitmişim diyorsunuz yakıt pahalı zarar ediyorsunuz, bunlar ucuz gösteriyor müşteri çekmek kandırmak için, bizde dürüstlük var alacağımız fiyatı sitemize yazdık.

 

Lastik otel e binlerce lastiği bedava veya ucuza kira ücreti göstererek müşterilerinden toplayıp firma kapatan sonra bu 100 adet şu ebat 200 adet bu ebat diye Facebook lastikci gurup sayfalarında topdan sattıklarını da otele bıraktığı firmayı ararken dolandırıldıklarını bize sorduklarını da gördük aldanmayın.

7LS.ORG Kendi bu sitemizdeki randevu sayfamızdaki saatlere göre değişen 24 saat esasına göre çalışılan sistemimizden seçim yaparak randevu kaydediniz. Randevu kaydettikden sonra dükkan adresimize geliniz aksi halde bizimle rast gele yüzyüze görüşemezsiniz. Kullandığımız makinalarımızı ustamızı işini videolarında izleyin.

Sıfır yeni ve kullanılmış çıkma ikincielim com ilanlarımız günceldir hepsi mevcuttur orda yazan fiyat olur aşağı olmaz,

letgo da sahibinden com da ve başka ilan sitelerinde ilanımız yoktur

Meşhur sitelerden başka satıcı kişilerden lastik almış kargo ile getirtmiş bozuk çıkmış iade ve satıcıya ulaşım yapamamış kişiler mağdur oluyor almayın.

Biz ikincielim com ilanda ürünleri gösteriyoruz LASTİK SERVİSİ İŞÇİLİK ÜRÜN İLANLARIMIZ ÜCRETLERİMİZ GÜNCELDİR

İlan bilgi ediniyorsunuz istediğinizi dükkanımızda takıyoruz, ilan sayfasında örnek lastik ebatı: 205 55 16 yazıp aratın çeşitlere bakın almak istediğiniz ilan linkini bize yollamanız gerekir, hızlı iş için biz unutmuşuz çoğu ürünü mevcut var fakat aklımızda değil dükkana gelip siteden habersizmiş gibi ürün bakamazsınız zor uzun iş nerde ne var bilmiyoruz yüzyüze sormamanızı ilan sayfamızda görmenizi istiyoruz. Virüs tedbiri ve zaman kaybı olmaması içindir, ilandaki fiyatlar bilgiler geçerlidir.

İlan sayfamızdakiler’den başka çıkma ürün bizde yok sormayınız İlan da aratınız Başka konularda özel ve detaylı net bilgi isterseniz yazılı satın aldığınız veya alacağınız ürün yaptıracağınız iş için marka model ebatı (ürün sayfanızdaki ürün adını tam komple yaz) araba marka model yıl yazarak yazılı soru ulaştırın alttaki Whatsapp Bip Eposta Randevu sayfamız ile en doğrusudur telefon sesli arama yaparak rahatsız etmeyiniz konuşmaya müsait değiliz.

CategoriesYazılar

Japon polisinden sokak da alkol ve sigara yasağına megafonlu sesli görsel uyarı

Japon polisinden sokak da alkol ve sigara yasağına megafonlu sesli görsel şekil uyarı çabası Sokak cadde meydan açık alanda da yasak insanların sağlığını korumak için bunu yapıyorlar

Bu konuyu japon dan öğrendik uygulamalıyız evet sigara içme durakları var yollarda oraya gidip içen içebiliyor haricinde hiç bir yerde içilmiyor bu sayede milletin sağlığı korunuyor özgüzlüklere dokunmadan bu güzel ilerleyeceksek bunu yapmalıyız yoksa hayatımızı kaybederek tükeneceğiz

Sadece yasak bilen bilsin bilmeyene yaz cezayı ile olmuyor kimsede yasağa o nedenle uymuyor böyle Japonlar gibi etkili göstereceksin dün çekildi bu görüntü yüz binlerce insan geldi geçti o bölgede sigara alkol içen görülmedi Tokyo merkezi

Sigara alkol normal bir şey olsa Japonya devleti polisi sokakta  içilmesinin yasaklığını neden görsel ve megafonlu çaba sarfetsin, bizim ülkede sadece devletin bekaası önemlidir 1. ittifakınca vatandaşın sağlığı değil, vatanın içini dolduracak sağlıklı bireyler önemlidir, ve diğer ittifakca da ne bekaa ne sağlık hiç bir şey önemli değildir yeter ki  pensilvanya güçlerine teslim olsunlar. Yediğine içtiğine karışma bekaa böyle sağlanırmı, yediği içtiği ile vucut kimyası bozulduğundan sürekli vatan haini terörist sağlamakta zemin bulmaktadır, sağlıklı düşünme sağlanması mümkün olmadığı için.

Japonya da günlük virüs vakası 100 bin ile ve en yüksek vefat ile Dünyada ilk sırada yer alıyor, eğlence düşkünlüğü inanç bozukluğu felaketi artırıyor, örnek japonda Tokyo da Twich e canlı yayın yaptıklarında gördüm Koreli Japon Taivan Singapur lu 7 arkadaş aynı akşamdan geceye aynı günde 4 bar restoran da yemek alkollü içki tüketti bir saat bir barda oradan çıktılar öteki bara ordan da diğerine şeklinde her gittiklerinde 50 USD kişi başı yemek içki tükettiler bu nasıl bir tüketim açlık susuzluk anlamadım her gittikleri bar restoranda dolu dolu yemekler içecekler çilingir sofrası bol bol tüketildi. imrenilecek değil çok tehlikeli bir ülke uzak dur sonra onlarca yayıncı var diğerleri yeme içmede bardak vs ortak kullanıyorlar içkiyi dolaştırarak çok kişiye aynı şişeyi ikram edip tanımadıklarına bile temas ettriyorlar dikkat. Dünyanın her yerinde sokak gece kulübü bar yerlerinde aynı bardak kutu içkisini çok kişiyle dolaştırarak veya masada bardakları karışık farklı kişilerle ortak içtiklerini canlı video yayınlarında izledik bunlara dur diyen olmayacakmı virüsü yayıyorlar Japonya Tayvan Twich de virüs kaynak worldometers info

CategoriesYazılar

Demirci bizi nasıl dolandırdı

Özlem Yapı Ltd Şti Ergün Türk Sivaslı Kayışdağı Ataşehir İstanbul da adresi 20 yılı geçti buna 60 boy 60X40 6 Metre uzunluk 2 mm kalınlık dan oluşan demir profilleri verdim iş yerine koyduk oto sanayi deki şu anki Rot Balans Lastik dükkanımın kapısının yapılması için anlaştık yapmadı git gel git gel yapacağız diye oyaladı sonra gel sonra yapacağız diye diye dolandırdı.

Malzemeyi başkasına kullanmış gidiyoruz geliyoruz mal yok işi yapmıyor, değeri 1000 doları geçer faizi kar payı eklenir iki katı olur, kapısı takılamadığı için çalışamayan dükkanımda iş kaybım da oldu 2 yıl boş durmak zorunda kaldı yarın yapacam öbürgün yapacam diye diye bekletti, yapmayınca başka birine tekrar masraf yaparak kapılarımızı zar zor yaptırdık.

Oğluyla Cihat Türk le çalışıyor işimizi de yapmadı malımızı da vermiyor parasını da ödemiyor çok mağdur olduk evimize işimize bunun yüzünden bakamadık helal etmiyorum borcunu öde ilahi adalete kalmasın artık öde İnkar ediyor görmedim tanımıyorum diyor Abdullah Aslan nezaretinde Cumali Bey Nakliyeci ile senin dükkana malı indirdik yerleştirdik senin elamanlarında şahit kağıt var imzalı nasıl inkar ediyorsun Cihat Türk oğlu üzerinden google kötü puanı iftira yazısı da eklemiş bu kadar yüzsüz ahlaksızlar 

Biz geçen yıllarda Refah partisi toplantılarında mahalle camisinde gördüğümüzden gider gelirdik sakallı dindar hak yemez görüntüsü vardı bize güven sağladı emanet ettik, böyle emanete hiyanetlik olmaz dolandırıcının yalancının dini olmaz. Son yıllarda da Saadet partisinde görevliydi. Bu insanlar nasıl böyle bir mahrumiyet yaşatır inanması zor gerçekten lütfen güvenmeyin. Malı gasp ettiği yetmemiş gibi şimdide malımı istediğim için hapise attıracakmış ikinci bir mağduriyet yaşatmak istiyor Allah bildiği gibi yapsın Allaha sığınıyoruz adaletde gaspcıya dolandırıcıya alet olmayacak kadar gelişmiştir ülkemizde.

Ergün Türk Babamla 25 defa istemeye geldik kabul ediyordun sonra ödeyeceğim müsait değilim diye diye oyaladın babamda şahit daha sanayideki komşum ustalar da şahit konuyu beraber konuştuk duydular biliyorlar arabama bindin geldin sanayiye bari onun yerine başka işimizi yapmanı da istedik bakalım dedin geldin ölçü aldın gittin komşu ustalar yanımızdaydı inkar etme Allah\’tan kul hakkından kork Biz eknomik durumun iyi değil beyanın üzerine iyilik yapalım sıkıştırmayalım borcu erteleyelim kolaylık yapalım dedik evrakı işleme koymayarak üzerine gitmeyerek kolaylık sağladık ama sen işlerin düzeldi işyerini gelirini büyüttün fakat borcunu ödemiyorsun.

Tedbir olarak siz siz olun malzemeyi topdan kimsenin dükkanına vermeyin büyük risk, az az alın önce bir kapı kanadı çıksın sonra diğeri için alın nasıl olsa ölçünüze göre yapılan başka yere uymaz o yüzden bölüm bölüm az az almak iyi olur. Zalim malı topdan görünce zannediyor ki havadan bulmuş 3 yıldır çalışmışız alın terimizle bunu arayıp istemeyecekmiyiz.

Kayışdağı Ataşehir İstanbul Dolandırıcının yeri :

https://g.page/Ozlemyapi34?share

Demir Doğramacı Dolandırdı

CategoriesYazılar

Benimle Evlenirmisin

Benimle Evlenirmisin

Bekarım ve resmi devlet’den nikahla evlenebilirim ilgilenmek isteyen bekar veya resmi olarak kesin boşanmış bayan aşağıdaki yazılı iletişimden mesaj gönderebilir hayırlı ise evlilik olsun başka bir şey olamaz. Hayat yalnız yaşanmayacak kadar güzeldir. 17 04 2023

Will you marry me

I am single and I can get married with a wedding from the official state a single or officially divorced lady who wants to take care of can send a message from the following written communication, if it is auspicious, marriage can’t be anything else. Life is too beautiful to be lived alone.

CategoriesYazılar

En fazla emekli promosyonu veren banka

En fazla emekli promosyonu veren banka

Tarih: 16 11 2022

1-TEB 8000 TL ile başladı, değişiklik yapılmış 11. ay itibarı ile 7000 TL ye varan yeni şartlar:

Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon
0-3.499 TL 3.000 TL 1.200 TL 4.200 TL
3.500-7.499 TL 3.500 TL 1.400 TL 4.900 TL
7.500 TL ve 9.999 TL 4.500 TL 1.800 TL 6.300 TL
10000 TL ve üzeri 5.000 TL 2.000 TL 7.000 TL

iki fatura talimatı şartı ile. Faturanın birisi elektrik olacak, başka emekliyi bankaya kazandıran müşteri için ayrıca bir kişi 250 ve iki kişi için 500 TL ödül veriliyor

TEB Emekli Bankacılığı’nın Sunduğu Ayrıcalıklar:

 Çağrı Merkezi, Bireysel İnternet Şubesi ve Mobil Uygulaması’ndan yapacağınız EFT/Havale işlemlerinizde masrafsızlık*

 Kredi kartı zorunlu değil banka kartı veriyor. İsteğe bağlı size özel ücretsiz (aidatsız) TEB Bonus Kart, TEB She Kart ve CEPTETEB Kredi Kart** Bunların sanal kart özelliğini kullanın internet de sanal olmayan kullanarak ödeme yapmayın her banka ve kart da sorun yaşarsınız! Virüs tedbiri zaruretler gereği uzakdan mesafeli sipariş alışverişi yapmak ödeyebilecekseniz borca bırakmadan kullanmak caizdir faydalıdır.

 TEB ATM’leri dışında Denizbank ve QNB Finansbank ATM’lerinden aylık üç işleme kadar toplamda 6.500 TL’ye varan nakit çekim limiti ile masrafsız para çekme / para yatırma / kredi kartı borç ödemesi***

* Geç FAST ve Geç EFT işlemlerinden ücret alınmaktadır.; saat 16.00 sonrasında geç EFT

** Kredi ve kredi kartı tahsisinde Banka genel kredi politikaları geçerlidir. Banka gerekli gördüğü koşullarda kefil isteyebilir.

*** 60 yaş üstü için ATM’lerden 10.000 TL’ye varan nakit çekim limiti var TEB.

Emekli maaşınız ilk yattığı saat de 750 Lira hesabınıza yatar ilk SMS 750 bildirir bir kaç dakika veya saat sonra ek promosyon olarak geri kalanı tamamı gelir.

2- İş bankası 7500 TL koşulsuz veriyor ek promosyon yok. Mobil şube uygulaması üzerinden yeni sözleşmenizi kabul ediyor.

3- Denizbank 7500 TL (emekli maaşını halen Denizbank dan almaya devam eden müşterilerine yeniden promosyon sözleşmesi yapması durumunda veriyor, yeni maaşını taşıyacak müşteriye en fazla 1900 TL veriyor)

4-Türkiye Finans katılım bankası 7.500 TL’ye Varan Davet Ettiğiniz Emekli Tanıdıklarınız İçin 2,500 TL’ye Varan ​Nakit Ödül var. Türkiye Finans kredi kartınız ile ilk üç ay yapacağınız 250 TL ve üzeri harcamalar için aylık 100 TL, toplam 300 TL bonus var. 30 Eylül’e kadar

5- Yapı kredi 7250 TL, Ek promosyonlar 250 TL Toplam 7500 TL (Otomatik Ödeme Talimatı ile)

6- QNB FİNANSBANK 7000 TL nakit promosyon için iki fatura talimatı şartı var ayrıca emekli yakınını bankaya kazandıran her müşteri başına 1000 TL veriyor. Öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Böylece maaşını taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya kazandıran emekliler, 10 bin TL emekli promosyonu alabiliyor geçen ay 5000 TL ile sözleşme yapanların artırma şansı yok.

7- Akbank 7000 TL, Ek promosyonlar 500 TL (Otomatik Ödeme ve Kredi Kartı Harcaması ile) Toplam 7500 TL ve daha aşağı fiyata diğer bankalar devam etmektedir

Kuveyt Türk Garanti BBVA 6000 TL Şekerbank 2000 TL Ziraat Vakıf Halk PTT en fazla 750 TL vermektedir.

Başka bankaya yeni yüksek promosyana geçmek için:

Önce eski maaş promosyon sözleşmenizi mevcut bankada iptal edin, bankaya gitmeniz yazı imzalamanız gerekiyor küçük bir iade ödemeside banka alması gerekiyor bunu hesabınızdan alacak hesabı boş tutmayın, sözleşmeden kaynaklı kalan aylar için çıkarılacak iade ödemenizi yapın (Ziraat de kalan 7 ay için 135 TL dir) eski sözleşme iptalinizi mobil şube web şube alo şube den gerçekleştiremezsiniz fiziksel şubeye gitmeniz gerekiyor.

Bloke durumları var kredi çekmişsiniz borcu varsa, kredikartınızın borcu varsa maaşınız hacizli veya yukarıda bahsedilen kalan zamanın iade ödemesini hesapda bulundurmadıysanız maaş bloke sebebi olur. Çözümü bankaya borcunuzu ödeyerek kapatırsanız iade ödeme tutarını hesapda bulundurursanız bloke kalkacaktır.

Sonra yeni bankaya gidip yeni sözleşme ile işlemi başlatın. Geçen ay düşük fiyatdan işlem başlattıysanız şimdi iptal edip o promosyonu iade edersiniz parayı hesabınızda tutup yeni artan fiyatdan promosyon sözleşmenizi yapabilirsiniz iadeyi çekerler yeni artan promosyonu yüklerler

Bazı bankalar SGK dan maaş bilgisi bekler promosyonu geciktirebilirler, eğer siz maaşınızı gösterir mobil veya web şubeden çıkaracağınız emekli maaşı dekontun resmini veriyorsanız talimatlı faturalarınızın resimlerini banka görevlisinden alacağınız Whatsapp veya E-posta ya göndermeniz işlem sürecini hızlandıracaktır.

Referans ödülü, öner kazan kampanyasından önerilen müşterinin maaş taşınma işleminin gerçekleşip promosyonu yatması gerçekşeltikden sonra ödül TL size yüklenebilir

Promosyonun yatması bazı bankada işlem günü yatar bazı bankaya ilk gelen emekli maaşınızın ardından bir kaç günde peşin yatıyor, Mevcut maaş yatma tarihi geçerlidir, işlemden maaş yatma tarihi arası 18 güne kadar süre içindeyse maaş eski bankaya yatabilir, sonraki maaş yeni bankaya yatar ve promosyon maaşın yatmasından sonra peşin yüklenir.

Şartlar ve süresi yerine geldiği halde vaadettikleri promosyonu hesabınıza yatırmıyorlarsa biraz zaman tanıyın sonra o banka ile sözleşmenizi iptal edip başka bir banka ile yeniden sözleşme ile geçiş yapabilirsini

Promosyon başvurma süresi Eylül ayı sonu ile Aralık 2022 yıl sonuna kadar bankalara göre değişiklik göstermektedir.

Daha fazla promosyon veren ve başka önemli bilgiler varsa lütfen aşağıda yoruma ekleyin yazın